Царският орел е една от най-редките птици на планетата. Наричан още и кръстат орел, каргуй е един от най-едрите орли в България, с малко по-малки размери от скалния орел.  Царският орел е разпространен от Централна и Югоизточна Европа до Централна Азия. През зимата мигрира в Близкия изток и Източна Африка, Арабския полуостров, Индийския субконтинент, Южна и Източна Азия.

Тези красиви птици са световно застрашен вид и популацията им намалява в световен мащаб и в България. Смята се, че преди 200 години у нас е имало около 2000 двойки, а днес са останали едва 24. Много от дърветата с гнезда са разположени в открити пространства и близо до обработваеми площи. Орлите са свикнали с традиционните селскостопански дейности, като пашата, оранта или движение на каруци и автомобили по черните пътища. Появата обаче на непознати за тях машини или хора с различно поведение, причинява напускане на гнездото. Например появяването на камион с работници, туристи, провеждането на сечи в близост до гнездото и дори овчари, викащи силно. Напускането на гнездото води до загиване на люпилото поради изстиване или прегряване. Голяма част от тополите са били изсечени, което е всъщност една от главните причини за увреждане на гнездовите местообитания на царския орел. Масовата сеч през последните 15-20 години у нас е принудила малкото останали двойки от този вид птици да потърси свой дом другаде.

Какво можем да направим?

Gelato & Latte имат прекрасна инициатива! Те са силно ангажирани в желанието си развиват устойчив бизнес, както и да щадят и опазват природата. Тяхната цел е да възстановят насажденията и по този начин да допринесат за запазване на популацията на редкия вид орли. Двойка от застрашения вид царски орел живее в Стара планина, близо до фермата им Rozino Organic Farm, която се намира в Биосферен парк Централен Балкан и която попада в “европейската природозащитна мрежа – Натура 2000″.

Facebook: Gelato&Latte

Gelato & Latte предлагат във всичките си локации пинчета, специално изработени по поръчка, с които да подпомогнете каузата! Част от събраната сума ще се използва за засаждане на тополи и дъбове през идната пролет. Можете да се включите не само със закупуване на пинчета, но и в самото засаждане, за което очакваме ексклузивно събитие на страницата на фермата във Фейсбук. В социалните мрежи ще можете да се информирате допълнително и за други инициативи по опазване и увеличаване популацията на царския орел.

Бъдете добри и посетете една от джелатериите, за да си купите пинче с кауза и да хапнете вкусен сладолед, докато все още е топло навън! Бъдете добри и вижте други начини да помогнете и да опазим заедно популацията на царския орел в България – http://bspb.org/bg

Бъдете добри!