2024 е година на избори и това важи за целия свят почти. За нас – избори 2 в 1, но понеже много често си играем на парламентарни избори тук, искам да се фокусирам върху еврозиборите, защото виждам в онлайн пространството много засилени кампании срещу тях.

Когато гласуваме на европейски избори, ние избираме членовете на Европейския парламент. Те вземат решения, които засягат ежедневието на всички ни, като работни места, здравеопазването и околната среда. Преди да се впусна в чиста агитация колко е важно да се гласува, искам да отделя няколко реда за Европейския парламент и ЕС въобще.

Още ме държи вдъхновението от обучението, в което се включих по-рано този месец – “Работа с институциите на ЕС – роля и правомощия”. Дискутирахме различни въпроси, включително и неща, за които уж си знаем, като знаем ли как всъщност работи Европа и могат ли българските граждански организации да бъдат фактор в процесите на вземане на решения за европейските политики в защита на каузите, за които се борят? И как.

Тези следващи натискания на клавиатурата са с цел повече информация. Ще стигнем и до това колко е важно да гласуваме на идващите европейски избори 2024.

Европейски парламент

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на политически решения на равнище ЕС. Членовете се избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да представляват интересите на хората по отношение на законотворчеството на ЕС и да гарантират, че останалите институции на съюза работят по демократичен начин.

Европейският парламент е застъпник на основните права на човека и на демокрацията. Подкрепата на демокрацията е основен елемент от усилията, формулирани във Всеобщата декларация за правата на човека: „Bолята на народа трябва да бъде основата на властта на правителството.“

Нямам търпение да посетя парламента – вижте как става.

Европейска комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС и действа като колегиален орган – защото демокрацията изисква време и всички трябва да бъдат чути. Най-важното е, че комисията работи за постигане на общия интерес на ЕС. Тя носи цялата отговорност за изготвянето на предложения за ново европейско законодателство, а също така привежда в изпълнение решенията на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

Комисията е единствената институция на съюза, която изготвя предложения за законодателни актове. Тези актове се приемат от Парламента и Съвета и с тях се защитават интересите на ЕС и неговите граждани по въпроси, които не могат да бъдат решени ефективно на национално равнище, както и се изясняват технически подробности след консултации с експерти и с обществеността. Повтарям – демокрацията чува всички! И дава възможност, ние като граждани, да участваме пряко. Ако искате да споделите възгледите си за политики на ЕС или да предложите промени или дори нови политики, имате няколко възможности да го сторите:

Европейски избори 2024

Светът на Гери: използвай гласа сиСледващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 г. – в България на 9 юни.
Това е отлична възможност да изразите мнението си по въпроси, които ви интересуват. Вашият глас ще реши
кои 17 членове на Европейския парламент ще ви представляват. Всички заедно ще можем да вземем решение за бъдещето на Европейския съюз.

Използвайте правото си на глас, за да променим света, в който живеем.

Много от нас не осъзнават колко много хора са засегнати от резултатите от изборите за Европейски парламент. Там се приемат закони, които засягат наистина всички: големите държави и малките общности, мощните дружества и стартиращи предприятия, големия свят до най-малкото село. И въпроси, които са от значение за всички от околна среда, сигурност, миграция, социални политики до иконимика. Нашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ни представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейската комисия. Нашият глас подкрепя демокрацията. А тя е колективно постижение и ние имаме колективна отговорност да допринасяме за нея.

От 1957 г. насам Европейският съюз е постигнал забележителни неща за своите граждани и за света, като това да живеем на мирен континент, свобода за гражданите да живеят, учат или работят навсякъде в ЕС. Още – най-големия единен пазар в света – възможност за свободно движение на повечето стоки, услуги, пари и хора в по-голямата част от континента и истинска подкрепа и помощ за развитие за милиони хора по света. Нулева толерантност към дискриминацията и абсолютна свобода на изразяване.

Това, което на мен ми се иска да заработи още по-добре на ниво ЕС, е опазването на околната среда. Съюзът е разработил едни от най-строгите стандарти за опазване на природата в света с цел да бъдат сведени до минимум рисковете за климата, здравето и биологичното разнообразие. 2014 г. бе годината, през която ЕС постигна целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % до 2020 г.

Но има още какво да се желае, защото докато ние в Европа спазваме всякакви правила, големите замърсители продължават да потъпкват планетата ни.

 

Светът на ГериДо сетния си дъх ще гласувам аз. Вярвам в свободата и в демокрацията, за която както вече писах, е колективно постижение. Да бъдем част от ЕС е сред най-хубавите неща, които са се случвали на България.
И много ме ядосват публикациите, които оплюват ЕС от хора, които се възползват ежедневно от всичко, което ни е дал той – свободно пътуване, общ пазар и свободата да плюеш каквото си искаш.
Демокрацията не е като есента – пременяща се. Не е и като пролетта – всяка година да се преражда. Демокрацията е сигурно място, запазено за всеки от нас. Често се хващам, че не мисля достатъчно за това, което имам. А трябва да ценим мястото, на което живеем и да се отнасяме с уважение към всичко, към което принадлежим. Аз принадлежа в Европа – родината на свободата.

Вижте повече за едно предстоящо събитие в Пловдив, както и къде да следите подкаст по темата за еврозиборите ТУК