“Ела на себе си – чакам те там” – не знам кой се е сетил за този лаф, но имаме нужда от него! Имаме нужда да спрем с преструвките! Хейт вторник, посветен на тях! В следващите редове ще се ядосвам за преструвките от всички, с които се срещам, от всички, с които не се срещам, но по някакъв начин стигаме един до друг.

 стига преструвки 

Предполагам, че всеки човек стига до един момент в живота си, когато няма енергия за нови хора, с които да се сближава, когато изискват неимоверни усилия, както и няма енергия да поддържа лицемерно и любезно отношения с хора, които просто не го заслужават заради поведението си и думите, които изричат за вас, когато не сте там. Колкото по-рано човек достигне този момент, толкова по-добре, смятам аз. Не бъдете изкуствено мили. Не се преструвайте! Бъдете автентични.

Аз съм уморена от изкуствени хора, техните изкуствени животи и напъните им да показват в социалните мрежи колко е розово всичко около тях. Уморих се от преструвките, от заучените фрази, от излишното любезничене, изкуствените емоции, фалшивите усмивки и престорения интерес към друго същество. Навсякъде виждам едни и същи престорени хора с престорената им интелигентност: тези, които са гледали филма, не са чели книгите; наизустили са една фраза, но правилната; изглеждат като начетени хора, които знаят какво говорят; знаят правилните имена и заглавия; знаят няколко израза и 1 незабравим цитат;

Перверзията на общата култура се изразява в преструвките ни

Отегчително е да даваш енергия и пространство на тези хора (с преструвките), да влизаш в капана на преструвките им и от своя страна да се преструваш, че са ти интересни или че ги слушаш…Понякога просто ми се иска да извикам “Ела на себе си, за бога!”. Живият живот  не е социална мрежа и няма филтри и за всички е съвършено несъвършен и това е ОК!

Не си губете времето с хора, които не ви се усмихват истински, които ви говорят, сякаш четат записки; такива, които ще се преструват, докато вие сте искрени с тях.

 Хейт за тях и преструвките им!