Ден за краят на един сериал. Не,не е Game of thrones. Всички фенове на The big bang (theory, но накратко само the big bang) или Теория за големия взрив знаем, че сериалчето е към края си. Остават броени епизоди до края на 12-ти и последен сезон. Очаквам най-накрая, вярвам не само аз, Шелдън да получи Нобелова награда и Раджеш да се ожени 🙂 

Няма да забравя как на един дъх изгледахме първите 4-5 сезона в старата ни квартира в Люлин, малко след като се преместихме да живеем в София (преди 100 години). Само двама на големи фотьойли със зрънчо и бирички…и нищо друго нямаше значение ??

Нужни са всъщност само няколко епизода, за да установиш любимци сред героите от Теория за големия взрив. Всички са колоритни и прекрасни по различен начин. Нърдовете, които правят така, че науката да изглежда привлекателна, феновете на комикси и фентъзи да изглеждат секси и бордовите игри да се завърнат в ежедневието ни. Четворката момчета са наистина забавна компания. Няма как, разбира се да не се влюбиш в Шелдън. Той е гениален и го знае и ти го навира в лицето при всеки удобен и не толкова удобен момент. Постъпил е в колеж на 11 години , получил докторската си степен на 16! Теоретичен физик, концентриран върху теорията на струните с IQ от 187. Не разбира от ирония и сарказъм; не се интересува от романтични връзки и трудно разпознава чувствата на околните. Истински хахо, чиято майка го е изследвала, за да докаже, че не е луд! ОБО-ЖА-ВАМ го! И малко ме е яд на това как го промениха в последните сезони, но все пак няма как, разбирам. Когато се появи някой специален (Ейми в случая) се променяш малко по малко.

Преди да ви споделя нещата, които научих от Теория за големия взрив (The big bang), искам да ви припомня един много трогателен момент от любовта между Хауърд и Бернадет:

https://www.youtube.com/watch?v=luxQRd4MGI8

#meltsmyheart

Ето и истинските уроци, които научих без учебник по физика (най-вече от Шелдън):

  • Котката на Шрьодингер -парадоксално мисловен експеримент: В затворена кутия е поставена котка. В кутията има механизъм, съдържащ радиоактивно ядро и съд с отровен газ. Вероятността ядрото да се разпадне за 1 час е 50%. Ако ядрото се разпадне, механизмът се задейства, отваря съда с отровен газ и котката умира. Ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като суперпозиция (смесване) на две състояния – разпаднало се ядро и неразпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно.
  • Доплеров ефект – промяната на приеманата от наблюдателя честота и дължина на вълната, когато източникът и/ли наблюдателят се движат по направление един към друг. Честотата се увеличава, когато източникът и наблюдателят се доближават, и намалява, когато се отдалечават.
  • Струнна теория – За разлика от стандартния модел, изграден във физиката на елементарните частици, струнната теория се стреми да обясни всички налични в природата сили и елементарни частици с други градивни елементи – едноизмерни обекти (струни). По тази причина теорията на струните е в състояние да разрешава проблемите, възникващи от това, че квантовата механика разглежда елементарните частици като точкови частици без измерение. Предполага се, че струнната теория ще може да унифицира известните ни в природата сили: гравитационна, електромагнитна, силно ядрено взаимодействие и слабо ядрено взаимодействие, като ги опише с един набор от уравнения.
  • Суперсиметрия -вид симетрия, която съпоставя една частица с целочислен спин с друга частица, разликата между които е 1/2 спин, като така съпоставените частици се наричат суперсиметрични партньори (или „счастици“). В суперсиметричната теория на всеки вид бозон (частица с целочислен спин) съответства вид фермион (частица с получислен спин) и обратно. Tъй като суперпартньорите на частиците в стандартния модел все още не са наблюдавани, суперсиметрията трябва да е нарушена симетрия, позволяваща на счастиците да бъдат сравнително тежки. Суперсиметрията е теоретично предположение, за което все още не намерено експериментално потвърждение.
  • Антропен принцип – наблюдаемият за хората свят има за свое (очевидно) условие възможността за човешкото присъствие. Спори се доколко то има обяснителна сила и как то може да се тълкува.

И всичко това е без “fun facts”, които редовно Шелдън ни разказва 🙂

Искрено ще ми липсва цялата забавна банда и всичките им уроци за истинското приятелство, за намирането на любовта, за жаждата за знания, за забавленията, които не е задължително да включват алкохол, клубове и други подобни. Смелостта да преследваш мечтите си, да преодоляваш всякакви ограничения по пътя към вярата в целите си. Ще ми липсват изградените силни връзки между персонажите и техните малки чудатости. И, разбира се ще ми липсва “Sheldon Cooper presents Fun with Flags”

все още го дават по телевизията 🙂