Какво би казал на 16 годишното си аз?

2021-04-17T19:43:48+00:00

Ако днес можеше да кажеш нещо на младата си версия? Какво би казал на 16 годишното си аз? Какво би се посъветвал или кои думи биха били окуражаващи? Искаш ли да се върнеш назад и да си кажеш нещо и какво би било то? Когато си на 16 години, живота в общия случай е песен. Сексът (или желанието за секс), [...]