“Спасителят в ръжта”, автор Дж. Д. Селинджър

2019-10-13T13:32:12+00:00

Един хейт вторник, посветен на една от най-заклеймяваните книги в историята на САЩ - "Спасителят в ръжта". И до ден днешен все още предизвиква противоречия заради езика, либералните разбирания, сексуалната освободеност и нежеланието на 16-17 годишните да се съобразяват и живеят с общоприетите норми на обществото. “Класиката” е част от задължителната учебна литература, изучавана в училищата във всички англоезични страни. [...]