Изкуството е осмислена деформация

2023-03-14T18:40:20+00:00

И вие ли се чувствате една идейка по-тревожни и напрегнати? – сейм Вероятно има нещо общо със смяната на времето, настъпването на пролетта и всички онези невидими процеси в природата, които са много свързани с нас – човеците. А и имам инсайт, че Сатурн е в риби. […]