And all that jazz

2023-04-28T14:06:08+00:00

Днес е ден на онова джазирано удоволствие за ръждясали души, готови за премяна, ама не съвсем. Издържал изпитанията на XX век, джазът продължава да вдъхновява, провокира, вълнува и създава бурни вълни от емоции. Той е свобода, която се усеща. Не се описва с думи, дори с ноти…И всичките му стилове и липса на фиксирани правила в музиката го доказват. [...]